Podmínky užití a kontaktní informace

 1. Tento server je provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673 dále jen provozovatel.
 2. Na tomto serveru lze bezplatně poslat přání přes email.
 3. Serveru je zakázáno použít k odesílání nevyžádaných obchodních sdělení a spamu. K zabránění zneužítí je použit také limit odeslaných přání na jednu IP adresu.
 4. Veškeré služby jsou provozovatelem poskytovány zdarma.
 5. Odeslaná přání jsou neveřejná, k jejich zobrazení slouží unikátní URL, která je odeslána přijemci na email.
 6. Odesilatel přání bude, v případě, že potvrdil svůj email, upozorněn na zobrazení přání.
 7. Příjemci přání bude zobrazena IP adresa odesilatele.
 8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uvedených v přání, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb tohoto serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb tohoto serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 10. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 11. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách tohoto serveru, případně serveru s tímto serverem souvisejících či serverů provozovaných provozovatelem tohoto serveru. Z příjmu těchto informaci se lze po přijetí každé takové zprávy odhlásit.
 12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Další informace

 1. Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na vašich stránkách soubory cookie.
 2. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších stránkách internetu.
 3. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

Provozovatele těchto stránek můžete kontaktovat přes email: info@vanocni-prani.cz

(maximální velikost obrázku 5MB,
povolený formát JPG)